DLA PROJEKTANTÓW

Warunki kwalifikacji do wyjazdu szkoleniowego

dla projektantów instalacji z wykorzystaniem systemu

Mitsubishi Electric City Multi Hybrid VRF (HVRF)

„ HVRF – rewolucja w świecie klimatyzacji.”

 

 

1. Niniejszy dokument określa warunki udziału w kwalifikacjach do wyjazdu szkoleniowego do Japonii projektantów prowadzących działalność gospodarczą i biur projektowych, którzy zaprojektują instalację z wykorzystaniem systemu Mitsubishi Electric City Multi Hybrid VRF (HVRF).

 

2. Wyjazd szkoleniowy organizowany jest przez Mitsubishi Electric Europe B.V. z siedzibą Mitsubishi-Electric-Platz 1, 40882 Ratingen. Wyjazd odbędzie się w II kwartale 2018 roku. W programie wyjazdu m.in. wizyty w fabrykach Mitsubishi Electric połączone z warsztatami szkoleniowymi dedykowanymi systemom HVRF - „ HVRF – rewolucja w świecie klimatyzacji.”

 

3. W kwalifikacjach do wyjazdu mogą brać udział indywidualni projektanci lub biura projektowe.

4. Aby wziąć udział w kwalifikacjach do wyjazdu szkoleniowego, należy zgłosić do Mitsubishi Electric projekt instalacji z wykorzystaniem systemu Mitsubishi Electric City Multi Hybrid VRF (HVRF).

 

5. Zgłoszenia mogą napływać w okresie trwania kwalifikacji tj. od 03.04.2017 do 31.03.2018.

 

6. Aby zgłosić chęć udziału w wyjeździe szkoleniowym do Japonii, należy wypełnić Formularz Zgłoszeniowy, umieszczony na stronie www.mitsubishi-dlaprojektantow.pl, a następnie przesłać dokumentację projektową (opartą na systemie HVRF Mitsubishi Electric) na adres e-mail przedstawiciela Mitsubishi Electric. Przedstawiciel Mitsubishi Electric skontaktuje się ze zgłaszającym w ciągu 2 dni roboczych po wypełnieniu przez Uczestnika Formularza Zgłoszeniowego, zamieszczonego na www.mitsubishi-dlaprojektantow.pl.

 

7. Zgłaszana dokumentacja projektowa powinna zawierać urządzenia firmy Mitsubishi Electric, a dokładnie urządzenia, pracujące w systemie City Multi Hybrid VRF (HVRF). Wykorzystanie powyższych urządzeń w dokumentacji projektowej jest warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w kwalifikacjach.

 

8 . Do wyjazdu zaproszeni zostaną projektanci/przedstawiciele biur projektowych, których zgłoszone projekty będą odznaczać się innowacyjnością oraz projekty o największej wielkości tj. mocy chłodniczej zliczanej wg. zaprojektowanej nominalnej ilości agregatów zewnętrznych i ich wielkości.

 

9. O zaproszeniu do wyjazdu szkoleniowego do Japonii jego uczestnicy dowiedzą się 5 kwietnia 2018r. drogą telefoniczną lub mailową.

 

10. Uczestnik musi posiadać prawa autorskie do przedstawionego projektu. Mitsubishi Electric nie bierze odpowiedzialności za kwestie naruszania praw autorskich przez zgłaszającego.

 

11. Laureatom nie przysługuje możliwość wymiany zaproszenia na wyjazd szkoleniowy do Japonii na ekwiwalent finansowy.

 

12. Wszelkie dodatkowe pytania należy kierować do Przedstawicieli Mitsubishi Electric.

 

 

 

 

Formularz zgłoszeniowy

Wymagany

Wymagany

Wymagany

Wymagany

Wymagany

Wymagany

Wysyłanie formularza...

Wystąpił błąd na serwerze.

Otrzymano formularz

Wymagany

Wymagany

* Pola obowiązkowe

Firma Mitsubishi Electric poufnie traktuje dane osobowe i chciałaby od czasu do czasu informować Cię o produktach.

 

Copyright © 2017 Mitsubishi Electric Corporation. All Rights Reserved.